Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 38112
idvazba: 57320
šablona: stranka
čas: 18.8.2022 00:13:40
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Obhájené práce

Bakalářské práce

2020/2021

 • Bazicky katalyzovaná kondenzace kamfolenického aldehydu s propanalem
 • Ce-modifikované silikátové katalyzátory pro izomeraci β-pinenoxidu
 • Hydrogenace furfuralu
 • Optimalizácia reakčných podmienok selektívnej oxidácie alkoholov s využitím TEMPO
 • Pyridiniové soli jako katalyzátory při přípravě styrenkarbonátu
 • Studium sorpce resveratrolu

2019/2020

 • Heterogenně katalyzovaná aldolová kondenzace skořicového aldehydu s propanalem
 • Hydrogenace esterů kyseliny itakonové
 • Hydrogenace kyseliny levulinové na gama-valerolakton při použití katalyzátorů s nosiči na bázi hlinek
 • Izomerace β-pinenoxidu katalyzovaná oxidem ceričitým
 • Optimalizace reakčních podmínek hydratace limonenu
 • Příprava tetrahydrogeraniolu
 • Příprava vonných acetalů ze skořicového aldehydu

 2017 - 2019

 • Příprava listového alkoholu
 • Použití methyltrioxorhenia při přípravě tetrahydropyranů
 • Vliv rozpouštědel na izomeraci α-pinenoxidu
 • Využití katalyzátorů na bázi hydrotalcitů modifikovaných niklem pro přípravu Delpholu
 • Zn- modifikované bifunkční bazické katalyzátory pro syntézu jononů
 • Katalytické využití Co komplexů při syntéze chemických specialit
 • Studium adsorpce modelových substancí na vybrané materiály
 • Vliv rozpouštědel na selektivitu hydrogenace oktahydrokumarinu
 • Hydrogenace Iraldeinu na Arosantol (Madranol) s využitím Ru nosičových katalyzátorů
 • Optimalizace přípravy citronellylnitrilu
 • Mikroporézní sulfonované polyacetylenové sítě jako katalyzátory Prinsovy cyklizace
 • Heterogenní Lewisovy kyseliny jako katalyzátory pro izomeraci β-pinenoxidu
 • Pevné kyselé katalyzátory pro Prinsovu cyklizaci
 • Studium adsorpce modelových substancí na silikátové materiály, smektity a aktivní uhlí
 • Odbarvování silic
 • Nové katalyzátory pro izomeraci β-pinenoxidu
 • Vliv úpravy nosiče na imobilizaci Ru katalyzátoru pro hydrogenaci butyl sorbátu
 • Testování aktivity heterogenních katalyzátorů v aldolové kondenzaci cyklopentanonu s heptanalem
 • Selektivní hydrogenace 2-alkylskořicových aldehydů
 • Použití polyacetylenových sítí v kyselé heterogenní katalýze
 • Příprava a použití nanočástic niklu pro hydrogenace


Diplomové práce (2017-2019)

2020/2021

 • Příprava thymochinonu dvoukrokovou syntézou z karvonu
 • Redukce esterů kyseliny itakonové na 2-methylenbutan-1,4-diol a jeho hydrogenace
 • Syntéza, modifikace a využití podvojných vrstevnatých hydroxidů jako katalyzátorů pro Baeyerovu-Villigerovu oxidaci

2019/2020

 • Aldolová kondenzace butanalu se skořicovým aldehydem s následnou hydrogenací
 • Heterogenní katalyzátory na bázi MoO3 a WO3 a jejich aktivita při přípravě nopolu
 • Heterogenní katalyzátory pro cyklizaci terpenických sloučenin
 • Hydratace terpenů
 • Příprava a využití heterogenních katalyzátorů obsahujících cín pro Baeyerovu-Villigerovu oxidaci citralu a následnou hydrolýzu na melonal
 • Příprava esterů terciárních alkoholů
 • Příprava vonné látky Clarycet dvoukrokovou syntézou
 • Využití kysele opracovaného montmorillonitu jako katalyzátoru pro přípravu α-terpineolu

2017 - 2019

 • Hydrogenace substituovaných fenolů pro přípravu cyklohexanolů
 • Příprava styrenkarbonátu s využitím alkyl/aryl pyridiniových solí jako katalyzátorů
 • Vliv dienických ligandů rutheniových komplexů na hydrogenaci butylsorbátu
 • Bazicky katalyzovaná aldolová kondenzace propanalu se skořicovým aldehydem s následnou hydrogenací
 • Využití bifunkčního Pd/Mg/Al katalyzátoru pro „one-pot“ reakce
 • Příprava dihydromyrcenolu přímou hydratací dihydromyrcenu
 • Mikroporézní sulfonované polyacetylenové sítě jako kyselé heterogenní katalyzátory
 • Studium transesterifikace při přípravě vybraných allyl a furfuryl esterů
 • Využití Lewisových a Brønstedových kyselin jako katalyzátorů pro přípravu myrtenolu a myrtanalu
 • Hydrogenace hydroxy-substituovaných naftalenů s využitím Ru katalyzátorů
 • Sorpce modelových biologicky aktivních látek na silikátové materiály
 • Hydrogenace sorbové kyseliny a butylsorbátu pomocí organokovových sloučenin
 • Vonné acetaly
 • Příprava 2-pentylcyklopentan-1-olu
 • Synergie Lewisových a Brønstedových kyselin při přípravě substituovaných tetrahydropyranů
 • Selektivní hydrogenace C6 dienových sloučenin pomocí rutheniových katalyzátorů
 • Příprava 2-dekalolu z β-naftolu s použitím Ru nosičového katalyzátoru


Disertační práce

2020/2021 

 • Hyper-sesíťované porézní polyacetylenové sítě jako heterogenní katalyzátory

2019/2020 

 • Hydrogenace dienických sloučenin za přítomnosti organokovových komplexů

2017 - 2019 

 • Aldolové kondenzace derivátů benzaldehydu pro přípravu vonných látek
 • Ru polosendvičové katalyzátory pro hydrogenace dienických sloučenin
 • Využití polymerních sítí v oblasti chemických specialit
 • Studium interakce platinových komplexů s biomolekulami obsahujícími síru
 • Iontové kapaliny
 • Sn modifikované katalyzátory pro využití v oblasti chemických specialit
Aktualizováno: 23.5.2022 13:23, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi