Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 64648
idvazba: 77284
šablona: stranka
čas: 18.8.2022 01:17:24
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Aktuálně řešené problematiky

 • Optimalizace syntézy Santalinolu a Brahmanolu. Syntetizované látky nacházejí uplatnění v parfumářském průmyslu.

 ◳ santal dřevo (png) → (originál)

 • Příprava a použití hydrotalcitů jako katalyzátorů pro aldolovou kondenzaci. Aldolová kondenzace se hojně používá pro výrobu různých chemických specialit, jako jsou například léčiva, barviva, pesticidy atd.

  ◳ Hydrotalcit (png) → (originál)

                                                                                                       Chem. Listy, 2010. 104: p. 906-912

 • Izomerace α-pinenoxidu s využitím nových katalyzátorů. Izomerací vznikají trans‑karveol a kamfolenický aldehyd, využitelné hlavně v parfumářském a farmaceutickém průmyslu.

  ◳ Izomerace pinenoxidu (png) → (originál) 

 • Příprava hydrofobních silikátů. Hydrofobní silikáty mohou být využity při sorpci nepolárních látek z polárního prostředí a jejich použití je popsané např. při ošetření autoskel pro snadnější stékání vody.

  ◳ mcm vostra (png) → (originál) 

 • Příprava katalyzátorů na bázi imidazoliniových solí pro přípravu styrenkarbonátu. Cyklické karbonáty jsou důležitou skupinou látek, které nacházejí uplatnění nejen jako aprotická rozpouštědla, prekurzory pro výrobu polymerů a elektrolyty v lithiových bateriích, ale také jako intermediáty při přípravě biologicky aktivních látek.

 ◳ styrenkarbonát (jpg) → (originál)

 • Příprava modifikovaných zeolitů NaY jako katalyzátorů pro izomeraci linaloolu. Izomerací linaloolu lze získat α-terpineol, u kterého byla popsána řada účinků na lidské zdraví.

 • Hydrogenace furfuralu s využitím katalyzátorů na bázi niklu a mědi. Produkty připravené hydrogenací furfuralu jsou využívány v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

  ◳ Furfural (jpg) → (originál)

 • Redukce 3-fenylpropanové kyseliny. Redukce karboxylových kyselin nebo jejich esterů za vzniku alkoholů je přímá a účinná cesta k získání alkoholů za relativně mírných reakčních podmínek.

  ◳ Redukce 3-fenylpropanove kyseliny (jpg) → (originál)

 • Příprava nových katalyzátorů na bázi solí dusíkatých heterocyklických sloučenin katalyzujících reakci styrenoxidu s oxidem uhličitým. Vzniklé cyklické karbonáty mají široké uplatnění jako intermediáty při přípravě biologicky aktivních látek.

 ◳ solí dusíkatých heterocyklických sloučenin (jpg) → (originál)

 • Studium Prinsovy reakce α-methylstyrenu s paracetaldehydem vedoucí k přípravě biologicky aktivní látky s účinkem podobným jako mají benzodiazepiny.

 • Příprava a použití bifunkčních katalyzátorů na bázi hydrotalcitů pro syntézu Rosaphenu. Rosaphen patří pod skupinu odorantů s květinovými tóny (růže, jasmín, konvalinka).

 ◳ Rosaphen (png) → (originál)

 • Syntéza, modifikace a využití hydrotalcitů jako katalyzátorů pro Baeyerovu-Villigerovu oxidaci myrtenalu na nopinon. Nopinon je bicyklická keto-sloučenina, která se využívá jako výchozí látka pro syntézu chirálních ligandů či sloučenin, které mohou mít farmakologický účinek.

 ◳ Nopinon (jpg) → (originál)

 • Návrh optimálních podmínek pro syntézu (RS)-ibuprofenu. Ibuprofen je účinnou složkou řady léků. Patří do skupiny nenarkotických analgetik a má dobrý antipyretický a protizánětlivý účinek.

 ◳ Ibuprofen (png) → (originál)

Aktualizováno: 27.5.2022 10:27, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi