Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 64061
idvazba: 76412
šablona: stranka_ikona
čas: 18.8.2022 00:24:53
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Uplatnění absolventů

ZPĚT o

Laboratoř výzkumu a vývoje chemických technologií vyprodukovala již řadu kvalitních technologů, ale také dalších odborníků, kteří našli uplatnění v různých oblastech chemického, petrochemického i farmaceutického průmyslu. Několik z nich bychom Vám rádi přestavili: 

Ing. Rudolf Pospíšil, Ph.D.

 ◳ ruda2 (png) → (originál)Technický ředitel v Temperatior, s.r.o.

Dr. Pospíšil v naší skupině vystudoval magisterský program Technologie organických látek a chemické speciality a následně na něj navázal doktorským studiem v programu Organické technologie.

"Pracovní skupina Dr. Trejbala navazující na skupinu profesora Paška je bezbřehou studnicí zkušeností, poznatků a vlastního know-how čerpající z více než šedesátileté tradice na fakultě. Navzdory své nenápadnosti se jedná bezesporu o jedno z nejkvalitnějších pracovišť nejen VŠCHT Praha, ale svou kvalitou a přístupem k práci daleko přesahující hranice České republiky. Jelikož jsem vyrostl v rodinné firmě, kde bylo zvykem práci něco obětovat a neustále hledat nové cesty jak se prosadit na trhu, skupina Dr. Trejbala mě v moři všech honosně vypadajících témat absolventských prací zaujala pro svou opravdovost. Právě prostředí, ve kterém se student orientuje na průmyslový výzkum a které mu zároveň poskytne veškerou svobodu při hledání průniku mezi komerční a vědeckou sférou, má neocenitelný půvab pro každého, kdo se orientuje na reálné a hmatatelné výsledky. Kdokoli, kdo hledá v práci dobrodružství a uvažuje tak trochu „outside-the-box“ je v průmyslové chemií Dr. Trejbala jako doma. Já osobně PDL vděčím za možnost být během Ing/PhD studií tzv. jednou nohou v průmyslu, přímo transformovat výsledky laboratorního výzkumu do podoby inženýrských návrhů a ty pak obhajovat jako investiční projekty. V tomto byla, je a bude skupina Dr. Trejbala do jisté míry evropským a možná i světovým unikátem."

https://www.linkedin.com/in/rudolf-pospisil-process-design-and-engineering/ 


Ing. Daniela Veselá, Ph.D.

 ◳ Dr. Veselá (png) → (originál)

Vědecko-výzkumný pracovník v Centru výzkumu Řež s.r.o.

Dr. Veselá u nás vystudovala bakalářský program Syntéza a výroba léčiv, magisterský program Technologie organických látek a chemické speciality a následně navázala doktorským studiem v programu Organická technologie

"V průběhu prvních dvou let bakalářského studia na VŠCHT jsem zjistila, že mě více zajímají předměty jako fyzikální chemie a chemické technologie než specializované předměty oboru Syntéza a výroba léčiv,  který jsem studovala. Proto jsem se rozhodla již ve druhém ročníku zapojit  jako pomocná vědecká síla na Ústavu organické technologie ve skupině prof. Paška a doc. Dvořáka. Zde jsem objevila katalýzu, která je interdisciplinárním oborem kombinujícím znalosti z mnoha různých oblastí. Tento obor mi naprosto učaroval a během následujících let mého magisterského i doktorského studia jsem se dostala jak k práci pro průmyslové partnery při vývoji katalyzátorů, tak k systematické vědecké práci v základním výzkumu. Práce na ÚOT pod vedením doc. Dvořáka mě naučila systematičnosti a pečlivosti a ukázala mi, jak přistupovat k řešení výzkumných úkolů. V neposlední řadě jsem se během studia setkala s širokým spektrem analytických metod a mohla využívat nejrůznější analytické přístroje. Tyto dovednosti se mi velmi hodily v mé současné práci v Centru výzkumu Řež, kde jsem se stala operátorem vysoce sofistikovaného analytického přístroje SIMS (hmotnostní spektrometr sekundárních iontů). Naše laboratoř se zabývá jadernou forenzní chemií a v nejbližší době se staneme Síťovou analytickou laboratoří Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

https://www.linkedin.com/in/daniela-vesel%C3%A1-7497b08a/ 


Ing. Filip Čejka

 ◳ filip2 (png) → (originál)Consulting Engineer v Bryan Research & Engineering, LLC

Ing. Čejka vystudoval magisterský program Technologie organických látek a chemické speciality.

"Za dobu mého působení na ústavu organické technologie jsem mohl navštívít nejen studentské a mezinárodní konference, ale i veletrhy. V pracovní skupině pana profesora Paška se mi dostalo vstřícného osobního přístupu s důkladem na pochopení inženýrské práce, které mě vedlo k neustálému zdokonalování mé odbornosti, ze které dodnes bezesporu těžím. Za dobu mého působení na ústavu jsem dostal příležitost odcestovat na dvě zahraničním stáže do Brazílie a Finska. Na sklonku mého studia jsem dostal příležitost pracovat takřka výhradně s nejmodernějšími simulačními programy, které dovršily mou odbornost a po úspěšných inženýrských státnicích jsem nastoupil jako consulting engineer do americké firmy Bryan Research & Engineering. Za výsledky práce výzkumné skupiny pana profesora Paška stojí procesy, dle kterých se vyrábí chemikálie v procentech světové výroby, což pro mě osobně byl vždy obrovský zdroj motivace a nasazení."

https://www.linkedin.com/in/filip-cejka/ 


Ing. Judita Těhle

Lean Specialist v Zentiva , k.s

Ing. Judita Těhle vystudovala magisterský obor Výroba léčiv.

"Po bakalářském studiu jsem se přidala ke skupině Dr. Trejbala, kde jsem pod vedením Dr. Zapletala podílela na výzkumu v oblasti technologie kaprolaktamu. Za toto rozhodnutí jsem vděčná především proto, že jsem měla možnost prakticky využít své teoretické znalosti organické technologie, což pro mě byl na začátku studia zcela abstraktní pojem. Díky přístupu členů skupiny, kteří mě dokázali pro tento obor nadchnout, jsem po ukončení studia nastoupila na pozici Přípravkového technologa ve společnosti Zentiva. Zpětně nejvíc oceňuji, že výsledky výzkumu této skupiny jsou reálně využívány v průmyslu a že jsem mohla být na dva roky součástí tak skvělého kolektivu!” 

Aktualizováno: 12.5.2022 09:32, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi