Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 38684
idvazba: 41040
šablona: stranka_ikona
čas: 18.8.2022 00:47:52
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

ZPĚT o
 ◳ helpex_small (jpg) → (ořez 215*215px)

  • Plynové chromatografy Shimadzu (GC17A, GC2010, GC2014) s plamenově-ionizačním, tepelně-vodivostním i hmotnostním detektorem
 ◳ parr_small (jpg) → (originál)

  • Sorpční přístroj Autochem II 2920 (Micromeritics)

 ◳ plyn_tlak_small (jpg) → (ořez 215*215px)

  • Měření specifického povrchu BET (Micromeritics)
 ◳ KF2 (png) → (originál)

  • Volumetrický titrátor Karl-Fischer TitroLine 7500 KF (SI Analytics) ◳ parr_small (jpg) → (originál)

  • Autoklávy firmy Parr různých objemů - autoklávy využíváme pro provádění jak katalytických reakcí (např. hydrogenací, oxidací) s práškovými i tabletovanými nebo extrudovanými katalyzátory, tak nekatalytických reakcí za vysokých tlaků a teplot. Dále je využíváme také pro měření fázových rovnováh kapalina-pára.
 ◳ helpex_small (jpg) → (originál)

  • Autokláv Helpex - tento autokláv o objemu 2 litry slouží k provádění typově stejných experimentů jako u menších autoklávů, používáme jej hlavně v případech, kdy je např. z důvodů následného zpracování a rektifikace, potřeba vyrobit větší množství reakční směsi. Zároveň slouží jako další mezistupeň ve vývoji technologie v přístupu "postupného zvětšování měřítka". ◳ rekt_kolony_small (jpg) → (šířka 450px)

  • Rektifikační kolony s orientovanou i sypanou výplní - rektifikace je jedním ze základních separačních procesů využívaných jak ve velkotonážním chemickém průmyslu, tak při výrobě chemických specialit, tedy i léčiv. V našich laboratořích máme k dispozici velké množství rektifikačních kolon různých délek, průměrů a účinnosti. Využíváme kolony plněné jak sypanou tak orientovanou výplní různých typů. V případě potřeby používáme i speciální typy výplní např. keramické nebo ze zirkonia.

 ◳ plyn_tlak_small (jpg) → (originál)

  • Průtočné reaktory pro reakce v plynné fázi za atmosférického i zvýšeného tlaku - tato aparatura slouží k provádění katalyzovaných reakcí v plynné fázi za vyššího než atmosférického tlaku a vysokých teplot (je navržena na maximální tlak 1,5 MPa a teplotu 450 °C). Používají se především při experimentech hydrogenační aminace, alkylace, hydrogenace, disproporcionace aminů a amidace.


  • Vysokoteplotní kalcinační pec
  • Různá ad-hoc zařízení podle potřeb aktuálního výzkumu

Aktualizováno: 21.4.2022 12:33, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi