Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav organické technologie  → Přístrojové vybavení
iduzel: 29115
idvazba: 37086
šablona: stranka
čas: 29.11.2022 22:17:55
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29115
idvazba: 37086
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uot.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/pristrojove-vybaveni'
iduzel: 29115
path: 8548/28861/28894/28897/29115
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístrojové vybavení

Přístroje na Ústavu organické technologie slouží k výzkumným i pedagogickým účelům. Ústav má dlouhodobou tradici v řešení výzkumných úkolů pro nebo ve spolupráci s průmyslovými podniky. V případě zájmu o výzkumnou spolupráci se laskavě obraťte na sekretariát ústavu.

Pyrolýzní plynová chromatografie pro kvantitativní analýzu

originálShimadzu Pyr-4A (pyrolyzér) + 2x GC-17A (plynové chromatografy)

Přístroj pyrloýzní plynové chromatografie slouží k rychlým stanovením produktů tepelného rozkladu plynných, kapalných a pevných látek. Analytická část je optimalizována na pyrolýzu uhlovodíkových surovin a umožnuje stanovení obsahu chemických individuí s jedním až dvanácti atomy uhlíku v molekule a stanovení celkového obsahu látek s více než dvanácti atomy uhlíku.
Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí

originálShimadzu Pyr-4A (pyrolyzér) + QP-2010 (plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem)

Přístroj je možno volitelně využívat jako pyrolýzní nebo klasickou plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí pro kvantitativní i kvalitativní analýzy. Pyrolýzní část přístroje lze využít jako mikroreaktor (volitelně naplněný např. katalyzátorem).
Měření textury sorpční technikou

originál

MICROMERITICS ASAP 2020

ASAP 2020 – plně automatizované zařízení s aplikací sorpční techniky na měření textury, tj. specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek.


Charakterizace látek metodami TPR, TPO a TPD
originál

MICROMERITICS AutoChem 2920

AutoChem 2920 – vícefunkční zařízení s TC-detektorem na charakterizaci vlastností pevných látek metodami teplotně programované redukce (TPR), oxidace (TPO) a desorpce (TPD), nebo chemisorpční metodou s aplikací pulzní techniky.


Měření fyzikální sorpce a chemisorpce dynamickou, GC-metodou

originálMICROMERITICS Pulse Chemisorb 2700 a 2705

Pulse Chemisorb 2700 a 2705 – přístroje pro studium i rutinní měření fyzikální sorpce a chemisorpce dynamickou, GC-metodou s aplikací pulzní techniky. Adaptací zlepšeny užitné jejich vlastnosti o měřitelnost sorpce asymetrických molekul s disociací a využitelnost reaktivní-frontální techniky.
Přístroj pro rychlé a přesné stanovení skutečného objemu – heliové hustoty

originálMICROMERITICS Pycnometer 1305

Pycnometer 1305 – přístroj pro rychlé a přesné stanovení skutečného objemu, popř. heliové hustoty prášků, pórovitých materiálů a nepravidelně tvarovaných pevných látek. 

Stanovení UV-vis kapalných a pevných vzorků

originálPerkinElmer Lambda 35

Lambda 35 – dvoupaprskový systém přístroje umožňuje stabilitu, přesnost a reprodukovatelnost měření spekter různých vzorků. Přístroj je vybaven deuteriovou a wolfram-halogenovou lampou s automatickým přpínáním. Měřit se dají vzorky kapalné i pevné (prášky i folie). Obvykle se měří nejen spektra látek, ale i koncentrační profily, průběhy reakcí a stabilita látek.                                                          

Provádění reakcí za vysokého tlaku

originál

Ústav je vybaven velkým množstvím autoklávů různých konstrukcí a značek. Nejzastoupenější značkou jsou autoklávy firmy Parr, Autoklávy jsou různých velikostí od minireaktorů o objemu 25 ml do 1 l jednotek.

Autoklávy jsou zařízení pro práci v třífázovém (s-l-g) i dvoufázovém systému za zvýšeného tlaku. Lze je používat pro práci s práškovými katalyzátory a také jsou k dispozici reaktory vybavené košíčkem, který umožňuje použití tabletovaných vzorků. Používají se pro hydrogenace i oxidace (upravený povrch). Všechny autoklávy jsou opatřeny míchadlem s magnetickým převodem, teplotním a tlakovým čidlem a sondou na odběr vzorku v průběhu reakce. Pro práci s látkami citlivými na nerez je možné využívat teflonové vložky.

Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí

 ◳ TSQ Vantage + HPLC Dionex (jpg) → (šířka 450px)

Hmotnostní spektrometr TSQ Vantage (Thermo Scientific)

Hmotnostní spektrometr TSQ Vantage s trojitým kvadrupólem je vhodný zejména pro kvantitativní analýzy s vysokou přesností a správností i v MS/MS módech (SRM, NL módy). Kromě sledování konkrétních analyzovaných látek (SRM, NL módy) umožňuje sledovat i přítomnost dalších látek v komplexní matrici (full scan mód). Je vybaven elektrosprejovou ionizací (HESI) nebo chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI). ◳ LTQ Orbitrap Velos + HPLC Acella  (jpg) → (šířka 450px)

Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením - LTQ ORBITRAP VELOS (Thermo Scientific)

Hybridní hmotnostní spektrometr LTQ Orbitrap Velos vybavený lineární iontovou pastí (LTQ) a Orbitrapem umožňuje provádět analýzy s vysokým rozlišením v rozmezí m/z = 50 - 2000 Da a fragmentaci molekul (CID, PQD a HCD) pro širokou škálu rozdílných látek. Je vhodný jak pro strukturní analýzu s vysokou přesností detekovaných hmot (HRMS), tak pro identifikaci analytů ve složitých matricích. Je vybaven elektrosprejovou ionizací (HESI) nebo chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI).

Aktualizováno: 22.3.2022 14:29, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi