Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav organické technologie  → Studium
iduzel: 28988
idvazba: 36900
šablona: stranka_submenu
čas: 29.11.2022 22:45:56
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 28988
idvazba: 36900
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uot.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium'
iduzel: 28988
path: 8548/28861/28894/28897/28988
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studium

Ústav organické technologie je spíše specializačním pracovištěm, přesto se s jeho pedagogy lze setkat i v řadě předmětů pro nejnižší ročníky. Velký počet studentů zde absolvuje specializační předměty bakalářského a navazujícího magisterského studia a vykonává na ústavu své bakalářské, diplomové nebo disertační práce práce.

Ústav organické technologie nabízí všechny tři typy vysokoškolského studia.

 Bakalářské studium trvá zpravidla tři roky a po jeho ukončení (složení státních zkoušek a obhájení baklářské práce) získá absolvent titul bakalář (Bc.) užívaný před jménem. V rámci tohoto studia je na Ústavu organické technologie možné studovat programy:

 Pro všechny bakalářské obory je zajištěno navazující magisterské studium, které trvá zpravidla další dva roky, je ukončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce a jeho absolvent získává titul inženýr (Ing.) užívaný před jménem. Na Ústavu organické technologie je možné studovat ve studijních programech:

Na Ústavu organické technologie je možné také studovat v doktorských studijních programech:

Absolvent doktorského studia získává titul doktor (Ph.D.) užívaný za jménem. 

Náplň výuky a výzkumná problematika na všech úrovních studia se prolínají s řešením grantových projektů, výzkumných záměrů a širokou spoluprací s průmyslem. Studenti všech forem studia se intenzivně podílejí na vědecké činnosti ústavu.

Uplatnění absolventů

Absolventi Ústavu organické technologie nacházejí uplatnění zejména v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu, ve výzkumných a kontrolních institucích i v projekčních kancelářích. Uplatňují se v:

  1. Inženýrských funkcích – řízení výroby, kontrola jakosti, atd.
  2. Manažerských funkcích – strategické řízení, podpora prodeje, technické poradenství, atd.
  3. Vědecko-technických funkcích – vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a u firem dodávajících technologie

Vyučované předměty

      Ústav organické technologie zajišťuje, nebo se podílí na zajišťování řady předmětů. Až na výjimky se jedná o předměty specializační.

– „seznam vyučovaných předmětů

Učebny a laboratoře

      Ústav organické technologie disponuje moderními učebnami, počítačovými učebnami, posluchačskými laboratořemi a bohatým přístrojovým vybavením.

Aktualizováno: 23.2.2022 11:28, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi