Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav organické technologie  → Studium → Bakalářské studium → Řešené bakalářské práce
iduzel: 29100
idvazba: 37071
šablona: stranka
čas: 26.9.2022 20:31:53
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 29100
idvazba: 37071
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uot.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske-studium/temata-bakalarskych-praci'
iduzel: 29100
path: 8548/28861/28894/28897/28988/29011/29100
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řešené bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářských prací pro akademický rok 2021/2022.

Aktuálně řešená témata bakalářských prací: 

Student

Název práce

Veronika Hrůzová Technologické aspekty zpracování ibuprofenu v procesu přímého lisování tablet
Šimon Zahradník Zlepšování biologické dostupnosti léčiv nosičovými formulacemi na bázi mikrosuspenzí
Tereza Staňková Studium desintegračních pochodů v tabletách ibuprofen-laktóza-rozvolňovadlo mikroskopickými metodami
Martin Mal'a Zlepšování rychlosti rozpouštění špatně rozpustné léčivé látky mletím
Matúš Švichký Stanovenie parametrov rozpustnosti účinných látok metódou inverznej plynovej chromatografie
Ondřej Holoubek Mokrá oxidace odpadních vod
Jakub Bočko Vplyv povrchového napätia kvapalín na účinnosť rektifikačných kolón
Jana Vostrá Příprava hydrofobních silikátů
Markéta Hudcová Katalyzátory na bázi imidazoliniových solí pro přípravu styrenkarbonátu
Marie Kaňková Izomerace α-pinenoxidu s využitím nových katalyzátorů
Jakub Semecký Vývoj a charakterizace kombinovaných nanočásticových systémů s obsahem urychlovače permeace
Zuzana Kubešová Vývoj lipidových nanočástic na bázi vybraných olejů pro topickou aplikaci
Kateřina Čermáková Příprava a charakterizace polymerních nanočástic s diklofenakem
Helena Hinterholzová Hydrogenace dehydrosantalinolu
Valérie Bížová Aldolová kondenzace kamfolenického aldehydu s butanalem
Linda Chárová Heterogenně katalyzovaná aldolová kondenzace skořicového aldehydu s butanalem
Kristína Kissíková Příprava platinových nanočástic na 2D nosiči metodou elektronové litografie
Jana Mušková Redukce 3-fenylpropanové kyseliny
Josef Uher Hydrogenace furfuralu s využitím katalyzátorů na bázi niklu a mědi
Marcel Mimra Vliv mikrostruktury tablety na uvolňování besilátu amlodipinu
Kateřina Slaninová Modifikovaný zeolit NaY jako katalyzátor pro izomeraci linaloolu
Jiří Machyán Disoluce a stabilita kokrystalů acykloviru
Huyen Thao Nguyen Studium lisovatelnosti kokrystalů acykloviru
Terézia Šlosárová Príprava molekulárne odtlačených polymérov pre separáciu aminokyselín z biologických matríc
Anna Šmídová Optimalizace syntézy Pt(IV) komplexů s 1-adamantylaminovým ligandem jako proléčiv s potenciální cytostatickou aktivitou
Alina Kozak Stabilita ethyl-acetacetátu
Aktualizováno: 23.2.2022 11:46, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi