Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚstav organické technologie  → Studium → Magisterské studium → Odborná praxe
iduzel: 63852
idvazba: 76397
šablona: stranka
čas: 26.9.2022 21:51:29
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63852
idvazba: 76397
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uot.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske-studium/odborna-praxe'
iduzel: 63852
path: 8548/28861/28894/28897/28988/29012/63852
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odborná praxe

Každý student magisterského programu je povinen v letním semestru 1. ročníku absolvovat Odbornou praxi podle směrnice č. A/S/961/8/2021. Praxe může být realizována v průběhu třech týdnů (120 hodin) v letních měsících, kdy neprobíhá výuka, nebo v průběhu semestru, avšak pouze po domluvě s Administrátorem praxe. 

Administrátorem praxe na našem ústavu je Ing. Martin Zapletal, Ph.D., který je zodpovědný za poskytnutí všech potřebných informací studentům a administraci související s průběhem praxe. Administrátor praxe NENÍ PRIMÁRNĚ ZODPOVĚDNÝ za hledání poskytovatelů praxe pro konkrétní studenty. Pouze v případě, že si student nedokáže poskytovatele domluvit samostatně, může být Administrátor nápomocen, ovšem poté je student povinen domluvenou praxi absolvovat bez nároku na kladení si dalších podmínek či požadavků. 

Finanční plnění související s vykonáním pracovní činnosti je na dohodě mezi firmou a studentem a student nemá nárok jej požadovat.  

Správný postup při realizaci praxe: 

  1. Najděte si místo výkonu praxe. Náplň práce MUSÍ odpovídat zaměření studijního programu a podléhá schválení Administrátorem na základě písemné žádosti (Příloha 1 - Souhlas s realizací praxe). 

  2. Odbornou praxi studenti absolvují primárně na základě trojstranné Smlouvy o zajištění odborné praxe (Příloha 2), která se uzavírá mezi VŠCHT Praha, studentem a poskytovatelem praxe. POZOR, tato smlouva musí být uzavřena ještě před nástupem studenta na praxi. V případě, že student bude mít s firmou/institucí dojednanou smlouvu typu DPP/DPČ/HPP za úplatu, nemusí být trojstranná smlouva uzavírána. Tyto smlouvy jsou záležitostí studenta a zaměstnavatele a VŠCHT do nich nevstupuje a není třeba je dokládat.

    a) Pokud firma/instituce akceptuje naši trojstrannou smlouvu, je třeba ji podepsat Vámi a poskytovatelem praxe ve TŘECH vyhotoveních a odevzdat Administrátorovi praxe nebo na sekretariát ústavu, který zajistí podpis za VŠCHT (podepisuje Děkan fakulty).

    b) Pokud firma/instituce požaduje vlastní smlouvu, je nutné tuto smlouvu před uzavřením předložit ke kontrole právníkovi univerzity. Smlouvu v elektronické podobě zašlete Administrátorovi, který kontrolu zajistí a bude studenta informovat o dalším postupu. V případě, že v minulosti praxe v dané firmě již proběhla (zjistíte z přehledu firem na této stránce níže), je možné, že vzor smlouvy má již Administrátor praxe k dispozici. V takovém případě ho neváhejte kontaktovat, protože taková smlouva již může být schválena oběma stranami. 

  3. V SIS - Grupík student vyplní IČO a název firmy, ve které bude praxi absolvovat. 

  4. Po absolvování praxe je povinnost studenta odevzdat zprávu z odborné praxe o rozsahu jedné až dvou stran A4, která bude obsahovat stručný popis, čemu se student věnoval (vzor zprávy není stanoven), a dále také potvrzení o absolvování praxe s razítkem a podpisem odpovědné osoby ze strany poskytovatele praxe (Příloha 3). Tyto dva dokumenty student po absolvování praxe nahraje do SISu - Grupík. 

  5. Součástí předmětu Odborná praxe je absolvování týdenní exkurze pořádané ústavem, která se koná po dobu celého prvního týdne zimního semestru 2. ročníku magisterského studia. Exkurze probíhá od pondělí (odjezd z Prahy, návštěva prvního podniku, ubytování) a každý následující den se koná exkurze do dalších podniků. Exkurze končí v pátek prohlídkou posledního provozu a návratem do Prahy v odpoledních hodinách. Detailní informace k exkurzi studenti obdrží e-mailem nejpozději začátkem září.

  6. V případě, že student splní všechny náležitosti a následně absolvuje týdenní exkurzi, bude mu udělen zápočet.   

Přehled firem, ve kterých byla realizována praxe v posledních letech:

Aktualizováno: 26.7.2022 13:14, Autor: Tomáš Sommer

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi